PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 22 17 16 13 15 0
2) МҮОНРТ 36 21 18 8 13 11 1.5 12.9
3) Амгалан 38 23 20 10 11
4) Нисэх 38 22 19 2 9 2 25 1.9 11.7
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 43 21 3 3.3 10.9
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2019-08-20 00:00:00 - 2019-08-21 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock