PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 13 6 4 18 26 1
2) МҮОНРТ 32 9 5 7 19 7 1.5 25.2
3) Амгалан 49 15 9 18 1
4) Нисэх 29 8 5 187 3 11 2 58 3.0 24.2
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 43 31 9 2.5 22.8
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2019-07-17 00:00:00 - 2019-07-18 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock